Referencje

 • Rozbudowa istniejącej ciepłowni geotermalnej dla zasilania nowych obiektów BUKOVINA Terma Hotel Spa
  Prace prowadzone były z zapewnieniem ciągłości  dostaw ciepła, zakończone w uzgodnionym terminie.

  Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.
  Piotr Kuchta, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Wykonanie gazowej kontenrowej wytwornicy pary wodnej o wydajności 1200 kg/h.

  LG CHEM POLAND
  Kwang Jai Lee, Dyrektor Zarządzający
  Zobacz list referencyjny

 • Wymiana płytowego wymiennika ciepła SONDEX 7,8 MW w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej.

  Geotermia Podhalańska S.A.
  mgr inż. Wojciech Wartak, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
  Zobacz list referencyjny

 • Wykonanie dwóch kontenerowych kotłowni olejowych o mocy 1,1 MW.

  Veolia Energia Warszawa S.A.
  Marek Tymiński, Kierownik Działu Zakupów
  Zobacz list referencyjny

 • W ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń przejętych od ZDANIA w hali pawilonu B-4 AGH Kraków",  firma PPP Ekoterm występowało w charakterze specjalistycznego podwykonawcy.
  Prace wykonano z należytą starannością, fachowo i w uzgodnionych terminach.

  Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
  mgr inż. Zbigniew Marszałek, Dyrektor Administracyjny Wydziału
  Zobacz list referencyjny

 • Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę kotłowni. Prace adaptacyjne w pomieszczeniu oraz montaż urządzeń kotłowni o  mocy 99 kW.

  Wspólnota Mieszkaniowa Obozowa 58B w Krakowie
  Maria Hajto, Zarządca Nieruchomiści
  Zobacz list referencyjny

 • Modernizacja kotłowni gazowej na kondensacyjną kotłownię gazową z wykorzystaniem kotłów Brotje SGB o mocy 215 i 260 kW.

  Gmina Dąbrowa Tarnowska
  Stanisław Ryczek, Zastępca Burmistrza
  Zobacz list referencyjny

 • Modernizacja kotłowni gazowej c.o. i c.w.u., oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej.

  Miasto Limanowa
  mgr Wacław Zoń, Z-ca Burmistrza
  Zobacz list referencyjny

 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu
  Leszek Konarski, Starosta
  Zobacz list referencyjny

 • Modernizacja kotłowni gazowej c.o. i c.w.u., oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.

  Miasto Limanowa
  mgr Wacław Zoń, Z-ca Burmistrza
  Zobacz list referencyjny

 • Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu
  Wojciech Wojciechowski, Z-ca Dyrektora Nalczelny Inżynier
  Zobacz list referencyjny

 • Burmistrz Miasta Nowy Targ
  mgr Jan Kolasa, Zastępca Burmistrza
  Zobacz list referencyjny

 • Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Samatorium Zgoda

  Sanatorium Wypoczynkowe i Uzdrowiskowe Zgoda w Krynicy
  Marek Maziuk, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • MPEC Nowy Targ
  mgr inż. Andrzej Tremecki, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.
  Marek Nowak, Wiceprezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
  Lidia Gąsiorek, Główny Księgowy
  Zobacz list referencyjny

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce
  Paweł Machnicki, Z-ca Burmistrza
  Zobacz list referencyjny

 • Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.
  Piotr Kuchta, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu
  mgr inż. Wiesław Dudek, Z-ca Dyrektora Nalczelny Inżynier
  Zobacz list referencyjny

 • Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach
  Roman Pikuła, komisarz konkursu
  Zobacz list referencyjny

 • Budowa kotłowni gazowej wraz z wykoanie instalacji gazowej dla  kuchni szkolnej i nawej kotłowni gazowej. 

  Urząd Gminy Nowy Targ
  mgr Jan Smarduch, Wójt Gminy
  Zobacz list referencyjny

 • THERMALEO Sp. z o.o.
  Christophe Mańkowski, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • THERMALEO Sp. z o.o.
  Christophe Mańkowski, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Uzdrowisko Rabka S.A.
  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Uzdrowisko Rabka S.A.
  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Urząd Miasta Sławków
  Małgorzata Reczko, Burmistrz
  Zobacz list referencyjny

 • Kontenerowa kotłownia gazowa LPG o mocy 1,6 MW dla zasilania awaryjnego obiektów Powitowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

  Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

  Zobacz list referencyjny

 • Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o.
  Wiesław Stasiak, Wiceprezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Lajkonik Snacks GmbH Sp.k.
  Marek Sala, Kierowni ds. Techniki i Rozwoju
  Zobacz list referencyjny

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku
  Zbigniew Król, Dyrektor Eksploatacji Złóż
  Zobacz list referencyjny

 • Uzdrowisko Rabka S.A.
  mgr inż. Aleksander Głuc, Dyrektor ds. Technicznych
  Zobacz list referencyjny

 • Przedsiębiorstwo Projektowo- Produkcyjne EKOTERM Sp. z o.o było wykonawcą remontu instalacji c.o w budynku Biura Terenowego ZUS w Jędrzejowie.
  Doświadczenie zawodowe firmy, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz zaangażowanie pracowników spowodowało, że roboty zostały wykonane z należytą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo . Polecamy firmę EKOTERM jako rzetelnego i fachowego Wykonawcę.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach
  Henryk Popik, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  Zobacz list referencyjny

 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  nadkom. mgr Sebastian Langer, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
  Zobacz list referencyjny

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Eenergetyki Cieplnej S.A. Kraków
  mgr inż. Marek Mazurek, Członek Zarządu - dyrektor d/s eksploatacji
  Zobacz list referencyjny

 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
  Andrzej Rusek, Pełnomocnik Zarządu Kierownik Działu Sieci
  Zobacz list referencyjny

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Eenergetyki Cieplnej S.A. Kraków
  inż. Marek Korzeniak, Kierownik ZEP Północ
  Zobacz list referencyjny

 • Wykonanie kontenerowej kotłowni wodnej o mocy 2x650 kW, likwidacja kotłowni parowej wraz z dostosowaniem instalacji do nowego źródła ciepła w CWiR RYSY.

  Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY Bukowina Tatrzańska
  Marek Wnukowicz, Prezes Zarządu
  Zobacz list referencyjny

 • Szpital Powiatowy w Zakopanem ul. Kamieniec 10; 34-500 Zakopane
  mgr Regina Tokarz, Dyrektor Szpitala Powiatowego
  Zobacz list referencyjny

 • AGH w Krakowie - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
  Zobacz list referencyjny